BITkoers
Bitcoin koers, nieuws en achtergronden
BTC/USD
$-
BTC/EUR €-

Disclaimer

Laatst bijgewerkt op: 10 september 2018 om 11:13

Aansprakelijkheid

De website www.bitkoers.nl toont artikelen die uit persoonlijke naam of alias van de auteur worden gepubliceerd. Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan de auteur op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van www.bitkoers.nl. Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de auteur. De auteur is daarvoor niet aansprakelijk.

Links

De sites waarnaar vanuit www.bitkoers.nl wordt gelinkt, worden door de auteur regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan de auteur voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. De auteur behoudt zich het recht voor om iedere link op enig moment te beĆ«indigen.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die een bezoeker via deze website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van een reactie. Zij worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik cookies

De website www.bitkoers.nl maakt gebruik van functionele cookies en tracking cookies waarmee surfgedrag wordt geregistreerd middels Google Analytics. De script code van Google Analyics en de configuratie zijn zodanig ingesteld zodat het surfgedrag is geanonimiseerd waardoor de gegevens niet herleidbaar zijn tot een gebruiker. De Youtube video’s op deze website worden in sommige gevallen ‘embedded’ aangeboden. Youtube en Google verzamelen surfgedrag dat gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld advertentiedoeleinden.

Verkoop en inkoop van cryptomunten

Op de website www.bitkoers.nl wordt geadverteerd om bitcoins en/of altcoins te kopen of te verkopen via derden. Dat gebeurt via links die een partner id meesturen naar de derde partij, zodat de aanbieder van de link een provisie krijgt voor de transactie. De andere mogelijkheid is via een ‘embedded’ formulier (via een link in een iframe) dat door de derde partij wordt aangeboden voor hun partners. In beide gevallen wordt de link naar de derde partij via een versleutelde verbinding over https aangeboden.
Voor ondersteuning bij koop en/of verkoop wordt verwezen naar de site van derde. De eigenaar van website www.bitkoers.nl of de auteur is in het geheel niet verantwoordelijk voor de transactie, levering of ondersteuning bij koop en/of verkoop.